Koşullar

Satış Sözleşmesi

Taraflar ve Tanımlar

Bu iş ortaklığı sözleşmesi aşağıda tanımlanan aracı, satıcı ve alıcı arasında yapılmıştır.

Aracı: Satıcı ile alıcıyı buluşturan web sitesinin sahibini yani Medbidding’i ifade eder.

Satıcı: Web sitesine üye olan ve/veya web sitesi üzerinden ürün yayınlamak/satmak isteyen tüzel veya gerçek kişileri ifade eder.

Alıcı: Web sitesine üye olan ve/veya web sitesi üzerinden ürün satın almak isteyen tüzel veya gerçek kişileri ifade eder.

Web sitesi: Medbidding.com alan adlı web sitesini ifade eder.

Hizmet: Satıcının sözleşmede belirtilen şartlarla ve ücret karşılığında Medbidding platformunda mallarını satışa çıkarmasını, alıcının da sözleşmede belirtilen şartlarla satın almasını ifade eder.

Mal veya mallar: Medbidding platformunda satıcının yayınlanmasını ve satılmasını istediği ürün veya ürünleri ifade eder.

Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı

Aracı, Medbidding web sitesini işleterek satıcılar ve alıcılar için uluslararası bir pazaryeri oluşturmaktadır.

Sözleşme uyarınca satıcı, aracı tarafından yönetilmekte olan Medbidding web sitesine üye olmak ve bu platformda satış yapmak; alıcı, web sitesi üzerinden sunulan malları satın almak; aracı ise satıcının ödeyeceği komisyon karşılığında platformun hizmetlerinden satıcıyı ve alıcıyı faydalandırmak istemektedir.

İşbu sözleşme hükümleri web sitesindeki herkese açık bir sayfada yer almaktadır.

Satıcı Olmanın Koşulları

Satıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul ediyorsa, web sitesinde satılmak üzere mallarını yayınlayabilmek için öncelikle aracıya başvurur.

Yayınlanması istenen mallar taşıma masrafları satıcı tarafından ödenerek aracının adresine gönderilir.

Söz konusu olan mallar, gönderilmeden önce arızalı ise, taşıma esnasında hasar gördü ise, aracı firmaya ulaştıktan sonra 3 iş günü içerisinde yapılan kontrollerde herhangi bir arızası veya kusuru tespit edildi ise, aracı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Böyle bir durumda, taşıma masrafları satıcıya ait olmak üzere, malları satıcının adresine geri gönderir. Mallar, gönderilmeden önce zaten arızalı ise bu durum başvuru esnasında yazılı olarak aracıya bildirilmelidir. Gönderim öncesinde yazılı olarak bildirilmeyen arızalardan ve kusurlardan aracı sorumlu tutulamaz.

Mallar aracıya teslim edildikten sonra 3 iş günü içerisinde aracı tarafından kontrol edilir ve satışa uygun olması durumunda satıcı ve aracının birlikte belirlediği satış fiyatı ile web sitesinde yayınlanır.

Satıcı randevu alarak, aracının mesai saatleri içinde, satışı tamamlanmamış mallarını aracının adresine gelerek görebilir ve kontrol edebilir.

Satıcı, yasaların ve yönetmeliklerin yasakladığı malların satışını yapamaz veya satması için aracıya teklif edemez.

İlan, malın satışı olana kadar yayında kalabilir.

Alıcı Olmanın Koşulları

Alıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul ediyorsa, web sitesinde satılmak üzere yayınlanan mallar için aracıya fiyat teklifini iletebilir veya aracıyla iletişime geçerek web sitesinde yayınlanan fiyattan malı satın almak istediğini belirtebilir.

Verilen teklif USD cinsinden para birimiyle olmalıdır. Satış işlemi USD cinsinden para birimiyle yapılabildiği gibi USD endeksli EURO veya TL cinsinden para birimleriyle de yapılabilir.

Alıcı teklifini yalnızca aracıya iletebilir.

Alıcının teklif verdiği malın başkasına satılması durumunda aracı sorumlu tutulamaz.

Alıcının satın almış olduğu malda hasar veya arıza varsa ya da sonradan oluşursa aracı sorumlu tutulamaz. Bu konuda satıcı sorumludur.

Alıcı kişinin satın almış olduğu malın taşıma bedelinden aracı sorumlu değildir.

Mali Hususlar, İthalat ve İhracat

Satıcı sözleşmede belirtilen hususları tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak hizmetlerden faydalanabilecek ve web sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.

Medbidding platformunda yayınlanan tüm fiyatlarda Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olan Katma Değer Vergisi hariçtir.

Alıcı web sitesinde yayınlanan mallarla ilgili daha düşük veya yüksek fiyatlı teklifler verebilir. Bu teklifler aracı tarafından değerlendirilerek satıcının onayına sunulur. Satıcı tarafından onaylanan fiyattan satış işlemi tamamlanır.

Alıcının sunduğu teklif, satıcı tarafından onaylandıktan sonra satıcı tarafından tekrar değiştirilemez.

Alıcı ödemeyi aracıya yapar. Aracı, satılan malın fiyatının üzerinden %20 + KDV tutarında hizmet bedeli keserek satıcıya, satış işlemi gerçekleştikten ve mal alıcıya ulaştıktan 7 iş günü sonra ödeme yapacaktır.

Satılan malların alıcıya fatura edilmesi sorumluluğu satıcıya aittir. Satılan malların garanti hizmetlerinden satıcı sorumludur. Malın faturalanması ve/veya garanti hizmetlerinden aracı sorumlu tutulamaz.

Uluslararası satışlar söz konusuysa ithalat veya ihracat işlemleri alıcı veya satıcı tarafından yapılır. Ayrıca, oluşabilecek tüm masraflar veya vergiler alıcı veya satıcı tarafından ödenir. İthalat ve ihracat işlemlerinden ve masraflarından aracı sorumlu tutulamaz.

Aracı satıcıdan yayın bedeli veya mal depolama bedeli talep etmeyecektir.

Taşıma Bedeli ve Teslimat

Teslimat işlemleri aracının adresinde yapılır. Teslimat işlemleri aracının adresinde yapılamayacak durumdaysa aracının belirleyeceği teslimat yöntemleri uygulanacaktır. Bunun kararını aracı verir.

Ürün teslimatlarının taşıma bedelleri satıcıya ve alıcıya aittir ve peşinen ödenir. Satıcı satılan ürünün taşıma bedelini öder. Alıcı ise alınan ürünün taşıma bedelini öder.

Taşıma ve teslimat sırasında kaynaklanan hasarlardan aracı sorumlu tutulamaz. Satıcı ve alıcı teslimat süreçlerini takip etmelidir.

Aracının veya satıcının herhangi bir nedenle satıştan vazgeçmesi halinde nakliye masrafları satıcıya ait olacaktır.

Cayma ve İade Hakkı

Satıcı, web sitesinde yayınlanan mallarından herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkında sahiptir. Cayma talebi 15 iş günü önceden yazılı olarak aracıya yapılmalıdır. Cayma tarihine kadar mallar yayında kalabilir ve satış işlemi gerçekleştirilebilir. Bu durumda cayma talebi geçerli olmaz.

Satıcı, web sitesinde yayınlanan malın alıcıya satış işlemini engelleyemez.

Satış işlemi tamamlandığında aracı, hizmetini eksiksiz şekilde vermiş olur. Satış işlemi tamamlandıktan sonra iade ve cayma işlemlerinden veya para iadesi taleplerinden aracı sorumlu tutulamaz.

Aracının, ilan detaylarını değiştirme, ilanı tamamen yayından kaldırma veya malın satışından vazgeçme hakkı vardır.

Sonuç

Satıcı ve alıcı bu hizmet kapsamında kurulan sosyal veya ticari ilişkilerinden ve mal alım satımlarından doğan tüm hukuki süreçlerden, yasaların ve yönetmeliklerin uyguladığı maddi ve manevi tüm yaptırımlardan bizzat kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmektedirler.

Aracı, satıcı ve alıcı işbu sözleşme hükümlerini Medbidding platformunu kullanarak peşinen kabul etmiştir.

İhtilaf durumunda T.C. İzmir Mahkemeleri yetkilidir.